Ara més energies renovables al Polell


L'actual Alberg Rural del Polell, és un equipament públic, ubicat a l'antiga masia del Polell, restaurada l'any 1983. Amb els criteris de respecte ambiental, sostenibilitat i independència energètica; La Diputació de Barcelona, va apostar des del principi per les energies renovables.

El sumintrament elèctric s'aconsegueix amb una instal·lació autònoma de plaques solars fotovoltaiques.
Més tard es va fer la instal·lació d'una caldera de biomassa, tant per la calefacció, com per l'escalfament de l'aigua sanitària. Aquesta caldera permet aprofitar els productes i subproductes forestals de la mateixa finca, reduint el potencial combustible dels nostres boscos.

Els actuals concesionaris d'aquest equipament, hem decidit fer un pas més en aquest sentit.

Aquest estiu hem dotat al Polell d'una nova instal·lació de plaques solars tèrmiques d'ACS, com a complement de la caldera de biomassa per l'escalfament de l'aigua calenta sanitària.
Aquesta nova instal·lació ens permet el subministre de l'aigua calenta, per les activitats i colònies que es duguin a terme durant els períodes en que encendre la caldera de biomassa, pugui representar un risc d'incèndi.

A l'hora permetrà un estalvi energètic i d'emissions de CO2.

Per tant, amb els criteris d'eficiència energètica i minimitzar les emissions de CO2, invertirem les prioritats i actualment la caldera de biomassa, passarà a ser el suport de les plaques solars tèrmiques, a l'hora d'escalfar l'ACS.
Entre els mesos d'octubre i juny, la Fundació privada Roger Torné, dedicada a la salut respiratòria infantil, organitza activitats a la natura per als nens i nenes fins als 12 anys que tenen problemes respiratoris. Les activitats es porten a terme a L'alberg rural el Polell (Sant Pere de Vilamajor), equipament del Parc Natural del Montseny propietat de la Diputació de Barcelona.
La Fundació Roger Torné, constituïda el 1984, és una entitat sense ànim de lucre amb un projecte social propi, totalment innovador i compromès amb la societat, que té com eix vertebrador la infància, la salut i el medi ambient.Cada any, d'octubre a juny, organitzen jornades ludicoeducatives per a nens i nenes que es duen a terme els dissabtes, de l'octubre fins al juny. Es tracta del projecte Respiro, que forma part del Programa La Casa de l'Aire de la Fundació Roger Torné. Els nens i les nenes que assisteixen a Respiro participen en activitats que, mitjançant el joc i sota la direcció de professionals, els permeten aprendre educació respiratòria i gaudir del contacte amb la natura, amb la finalitat d'obtenir una millora tangible de la seva salut fisiorespiratòria i obtenir uns hàbits de vida saludables, d'una manera gradual i progressiva.